Menu Mapa
F
Informacja Starosty Sejneńskiego

Dotyczy właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 roku, tj. w okresie od dnia 05 lipca 1962 roku do dnia 05 lipca 1963 roku korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym.

Więcej

Data: Piątek, 2 - Grudzień 2016r.    |   Wejść: 10

F
F
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY

Dotyczy konsultacji społecznych odnośnie dokumentu „Program współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Więcej

Data: Czwartek, 1 - Grudzień 2016r.    |   Wejść: 28

F
F
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SEJNY

Zapraszam Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu „Programu współpracy Gminy Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Więcej

Data: Wtorek, 15 - Listopad 2016r.    |   Wejść: 87

F
F
List Prezesa KRUS

List dotyczy ubezpieczeń w KRUS

Więcej

Data: Poniedziałek, 14 - Listopad 2016r.    |   Wejść: 63

F