Menu Mapa
F
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r w sprawie decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP." na terenie województwa podlaskiego i warmińsko -mazurskiego

Więcej

Data: Środa, 31 - Sierpień 2016r.    |   Wejść: 5

F
F
Inormacja Ministerstwa Środowiska

Informacja dotyczy właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych w celu umożliwienia osobom upoważnionym wykonania stosownych obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych

Więcej

Data: Piątek, 26 - Sierpień 2016r.    |   Wejść: 25

F
F
OBWIESZCZENIA Starosty Sejneńskiego z dnia 05.08.2016r.

Starosta Sejneński zawiadamia, że dnia 5 sierpnia 2016r. zostały wydane decyzje odmawiające Spółce Agra Sp. z o.o. oraz PV Energia Sumowo Sp. z o.o. zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwolenia na budowę polegającego na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych),budowie instalacji kablowej doziemnej, przyłącza napowietrzno-kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji trafo 20/0,4 kV, drogi dojazdowej, ogrodzenia terenu na działkach ozn. nr geod. 65/3 65/4 obręb Sumowo, gm. Sejny,

Więcej

Data: Wtorek, 9 - Sierpień 2016r.    |   Wejść: 89

F