Menu Mapa
F
Projekt pn. „WIEDZIEĆ WCZEŚNIEJ”

Projekt zakłada dotarcie z bezpłatnymi konsultacjami specjalistów z zakresu pedagogiki/psychologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do rodziców małych dzieci zamieszkałych na terenie 6 powiatów i miast powiatowych (Suwałki, Augustów, Sejny, Łomża, Kolno i Grajewo).

Więcej

Data: Piątek, 23 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 9

F
F
Nowy nabór wniosków PROW 2014-20120

Od 30 września do 31 października 2016 r. w Centrali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Więcej

Data: Piątek, 23 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 10

F
F
Bezpłatne leki dla seniorów

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów. Więcej informacji poniżej

Więcej

Data: Piątek, 9 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 75

F
F
Szkolenie Informacyjne dla rolników

Kierownik Biura PowiatowegoAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sejnach wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Sejnach zaprasza na szkolenie Informacyjnern

Więcej

Data: Poniedziałek, 5 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 131

F
F
Informacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Informacja Ministerstwa Rozwoju na temat konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa III, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt polegać będzie na szkoleniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania oraz nauczania programowania. Elementem praktycznego szkolenia nauczyciela będą również prowadzone przez nauczyciela i przy udziale trenera zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w zakresie nauki zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych oraz nauki programowania

Więcej

Data: Poniedziałek, 5 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 56

F
F
Informacja "Suwalsko- Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania

Wójt Gminy Sejny oraz Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania zapraszają mieszkańców gminy Sejny objętych LSR na spotkania informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniach poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii

Więcej

Data: Poniedziałek, 5 - Wrzesień 2016r.    |   Wejść: 133

F