Menu Mapa
F
Europejski Tydzień Sportu.

W dniach od 10 do 17 września b.r. z inicjatywy Komisji Europejskiej we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu.To ogólnoeuropejskie wydarzenie ma na celu wspieranie rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi i adresowane jest do wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, pochodzenie, poziom sprawności, a realizowane jest pod hasłem #BeActive (Bądź Aktywny).

Więcej

Data: Czwartek, 21 - Lipiec 2016r.    |   Wejść: 42

F
F
Ogłoszenie oraz Obwieszczenie Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Poniżej podajemy linki do Ogłoszenia i Obwieszczenia Wójta Gminy Sejny o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sejny oraz Prognozy Oddziaływania na Srodowisko

Więcej

Data: Czwartek, 14 - Lipiec 2016r.    |   Wejść: 158

F
F
Pismo Komendy Powiatowej Policji w Sejnach dotyczące organizacji kąpielisk

Podstawowym celem prowadzonych przez Policję działań prewencyjnych jest zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na akwenach wodnych i terenach przywodnych. Ustawa z dnia 18 sierpnia 201 lr. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (z późn. zmianami) obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie akwenów wodnych nakłada również na „ ...zarządzających obszarem wodnym

Więcej

Data: Wtorek, 5 - Lipiec 2016r.    |   Wejść: 108

F
F
List prezesa KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Jacka Dubińskiego

Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. - „Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który przebiegał pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacjern

Więcej

Data: Piątek, 17 - Czerwiec 2016r.    |   Wejść: 108

F
F
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Giby

W niedzielę 12 06 2016 w Gibach odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Więcej

Data: Poniedziałek, 13 - Czerwiec 2016r.    |   Wejść: 309

F